Falsklarm för gift i fisk

1:48 min

Förra veckans stora miljölarm där Naturskyddsföreningen varnar för att äta fisk på grund av höga halter av miljögifter innehåller både tveksamheter och räknefel, enligt toxikologen Mattias Öberg på Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. 

− Jag tyckte en del av siffrorna såg lite märkliga ut, och framförallt gällde det DDT-halterna i fisken från Vättern som framställdes som väldigt höga. Jag börja titta på siffrorna och insåg att det var en ganska grov felberäkning, säger Mattias Öberg.

Enligt Naturskyddsföreningen hade vätterrödingen DDT-halter som var fyra gånger över gränsvärdet för vad som anses vara skadliga nivåer. Det var bara det att Naturskyddsföreningen hade räknat fel.
I själva verket ligger DDT i vätterrödingen långt under gränsen för vad som anses vara ohälsosamt.

Sedan Mattias Öberg kontaktade Naturskyddsföreningen har man infört en rättelse på sin hemsida där det nu står att: Ingen fisk i undersökningen hade en DDT-halt över gränsvärdet. En reviderad och rättad version kommer inom kort.
(Själva halten av DDT i vätterröding är inte fel i rapporten, det är det angivna gränsvärdet som felaktigt hamnde 50 gånger under det korrekta värdet.)

Men Mattias Öberg är också kritisk till hur Naturskyddsföreningen redovisar halterna av bromerade flamskyddsmedel i fisk. Det finns idag inga gränsvärden för vad som anses vara skadliga nivåer av bromerade flamskyddsmedel, och olika forskargrupper har olika uppfattningar om var nivån ska ligga. Men Naturskyddsföreningen redovisar bara gränsvärden som föreslås av forskare som anser att bromerade flamskyddsmedel är väldigt farliga, utan att redovisa att kunskapsläget är oklart.

– Naturskyddsföreningen har valt den ena extremen, att peka ut halterna i fisk som väldigt farliga, utan att nämna diskussionen som pågår.

Markus Johansson, sakkunnig på miljögifter på Naturskyddsföreningen, är en av dem som ligger bakom den uppmärksammade rapporten om gift i fisk, och han säger att rapporten nu dras tillbaka på grund av den felaktiga DDT-beräkningen.

– Det är ett olyckligt räknefel i rapporten och vi återkommer med en reviderad version så fort vi har räknat om.

När det gäller gränsvärdet för bromerade flamskyddsmedel, säger Markus Johansson att Naturskyddsföreningen använt ett preliminärt värde som är på förslag inom EU.

 – Den vetenskapliga kommittén som kommissionen får råd från har gett sitt godkännande till den nivån och vi tycker att vi kan använda det värdet, som det verkar, säger Johansson.