SILJAN

Turister positiva till vindkraft

1:18 min

Turisterna som besöker kommunerna runt Siljan är positva till om det byggs fler vindkraftverk. Det visar en enkät som siljanskommunerna låtit göra.

Det är regeringen som bestämt att det ska byggas fler vindkraftverk i Sverige, och i siljanskommunerna har det väckt frågor kring hur en försändraad landskapsbild påverkar turismen.

– randbergen runt Siljan är ett riksintresse och det betyder att utsikten över sjön väcker känslor hos folk, och då är det bra att bilda sig en uppfattning om hur starka dom känslorna är. Det säger Bengt-Åke Rehn, som är socialdemokratiskt kommunalråd i Mora.


Planeras för fler
Idag finns det vindkraftverk på två platser i Mora, men kommunen har precis gett tillstånd till att det ska få byggas på fem platser till.

Och även i de andra siljanskommunerna planeras det för fler vindkraftparker.

Men det här är alltså inget som turisterna stör sig på enligt enkäten.

– Jag är inte så förvånad ändå, när man gör sådana här enkäter så får man de här svaren, säger Bengt-Åke Rehn.


Kritik från lokalbefolkningen
Tusen turister har svarat på enkäten och 80 procent säger att de är positiva till vindkraft.

Dessutom svarar nio av tio att de fortfarande kommer vilja åka till Siljansområdet även om det byggs fler vindkraftverk.

Däremot är de boende i framför allt Tällberg kritiska.

Men Bengt-Åke Rehn är ändå nöjd med den vindbruksplan som kommunen antagit.

– Det är nog det bästa vi kan åstadkomma i det här läget. Vi kommer säkert få anledning att pröva om frågan om ett antal år, och då får vi göra det och fråga vad folk tycker vid det tillfället.