Fyrvingad dinosaurie åt fåglar

Nu har kinesiska forskare hittat bevis på att den lilla bevingade dinosaurien microraptor, inte bara levde samtidigt som, utan även jagade och åt fåglar.

Våra idag levande fåglar ses av de flesta forskare som en vidareutveckling av köttätande dinosaurier, men det fanns en tid då de båda djurklasserna levde tillsammans på jorden, nämligen äldre krita för 120-130 miljoner år sedan.

I magen på ett fossil av den fågellika dinosaurien microraptor har man nu  hittat fossil av en numera utdöd fågel. Fyndet antyder att arten jagade i träden, något man inte vetat tidigare. Det är mycket ovanligt att hitta bevis på vad landlevande dinosaurier åt, eftersom det krävs speciella förhållanden i omgivningen för att maginnehållet ska bevaras.

Referens: O'Connor, Jingmai et al, Key Laboratory of Evolutionary Systematics of Vertebrates, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, Beijing: "Additional specimen of Microraptor provides unique evidence of dinosaurs preying on birds". PNAS 21 nov 2011. Doi: 10.1073/pnas.1117727108