Nya gruvor större än Kiruna och Malmberget ihop

1:36 min

Storleken på de tre malmkropparna i Svappavara i är inte fastställd, men redan nu står det klart att de planerade Svappavaaragruvorna kommer att bli större än vad Kiruna och Malmberget är tillsammans.

 – Räknar man i procentuell bergmängd så blir faktiskt de tre ny gruvorna lite större volymmässigt än Kiruna och Malmberget tillsammans, säger Per-Erik Lindvall direktör för teknik- och affärsutveckling på LKAB.

Men mycket av det berg som ska brytas i de tre gruvorna för att komma åt malmen är så kallat gråberg. Det gör att själva malmproduktionen kommer att öka med 30 till 40 procent, eller 10 till 12 miljoner ton malm.

Det råder ingen tvekan om att det finns mycket malm i Svappavaara. På sina ställen kanske mer än man först trott, säger Jan-Erik Lindvall och berättar om Mertainen. Där är fyndigheten är så stor att både väg och järnväg kanske måste flyttas för att malmen ska kunna brytas.

– Vi har gjort det som man kallar för geofysiska mätningar och vi har gjort en del borrningar och det visar sig att malmen fortsätter att sträcka sig väster ut. Om vi är framgångsrika och malmen fortsätter så kommer den vid någon punkt också att komma in under E10:an och under järnvägen, säger Per-Erik Lindvall på LKAB.

I dag är brytningen i Gruvberget i gång och Mertainen och Leveäniemi väntar också på att komma igång. Lars-Erik Lindvall gläds över att det går bra för gruvindustrin i Sverige.

– Det känns fantastiskt stimulerande. Man ska komma ihåg att Sverige har geologiskt väldigt gynnsamma förhållanden för malmbildningar. Vi har flera malmkroppar i dag som har kapacitet att bli gruvor. De här tre som vi nu har på gång är de tre första, men inte de sista som vi vill starta, säger Per-Erik Lindvall.

Men hur stora kan ni bli?

– I dag har vi en leveranskapacitet på ungefär en 26-28 miljoner ton per år. Med Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi så kommer vi upp i nivån 40 miljoner ton. Men om vi får några år till på oss så vill så siktar vi på att komma upp till 50-60 miljoner ton.

Anna Widén
P4 Norrbotten
anna.widen@sverigesradio.se