Ledande egyptier tror regimen använder nervgas

Den tårgas som används mot demonstranterna i Egypten har i flera dagar debatterats mycket, eftersom den verkar vara annorlunda och mycket starkare än vanlig tårgas.

Många demonstranter vittnar om att dom som utsätts för gasen plötsligt faller ihop till synes livlösa, och är svåra att väcka igen.

Fredspristagaren, och numera ledande egyptiske politikern, Mohamed ElBaradei, skriver nu på Twitter att tårgasen verkar uppblandad med någon form av nervgas.

ElBaradei var tidigare chef för FN:s atomenergiorgan IAEA, och anses mycket väl insatt i hur kemiska vapen fungerar.