VÅRD

Tranemo går mot strömmen i medicinfloden

1:33 min

Socialstyrelsen tänker skärpa reglerna efter att det visat sig att varannan över 80 år får minst tio olika mediciner, många direkt olämliga. Tranemo är topp-tre i landet i att dela ut medicin, men där menar man att det kan tyda på god sjukvård.

Varannan svensk över 80 år får minst tio olika mediciner årligen, och många av dessa är direkt olämliga för gamla. Det visar en ny undersökning. Socialstyrlsen tänker nu skärpa reglerna för läkemedel till äldre.

Tranemo hör till de tre komuner i landet som har störst andel äldre som får många mediciner. Där får drygt hälften av de gamla över tio olika medicer, men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt.

Det menar i alla fall Robert Rickert, läkare på vårdcentralen i Tranemo.

– Man kan se det på olika sätt. Många läkemedel kan vara till nytta - att man kan behandla många olika åkommor, ha många olika verktyg och ge ett bättre och längre liv.

Rickert säger att man på vårdcentralen har ständiga diskussioner om medicinering av äldre, och det faktum att mycket läkemedel skrivs ut till gamla kan också tyda på god vård menar han.

– Jag känner ingen oro för att det blir fel. (Att Tranemo skriver ut fler typer av mediciner) kan bero på att vi har bättre vård, något vi inte fått credit för. Vi behandlar fler patienter och ger en bättre vård, för har du färre läkare blir det inte så mycket mediciner.

Kommunen har också köpt in ett verktyg som gör det möjligt att granska   förskrivningarna till de gamla och göra en helheltsbedömning, något som också görs varje år numera.

Så du menar att andra kommuner kanske borde ta efter er och ge fler mediciner?

– Ja, på rätt indikationer, säger Robert Rickert - läkare på vårdcentralen i Tranemo.