S söker förslag för lägre vinster i privat vård

2:38 min

Den socialdemokratiska partilinjen har hittills varit att tillåta vinst i privata företag som driver vård, skola och omsorg, men den socialdemokratiska partiledningen är på väg att förflytta sig från det omdiskuterade kongressbeslutet år 2009.

Efter debatten om vanvård i äldreomsorgen talar partiets ledande företrädare nu om att begränsa vinster för privata företag. 

I en TV-debatt ombads Veronica Palm i partiledningen sätta ner foten i frågan.

– Alla resurser vi avsätter för äldreomsorgen ska gå till äldreomsorgen, inte till något annat. Inte en enda krona av gemensamma skattepengar ska gå till skatteparadis, sa hon då.  

I diskussionen har vinststopp nämnts, så även krav på återinvestering av all vinst och förbud mot att riskkapitalbolag ska få äga och driva företag i välfärdssektorn.

Ylva Johansson var föredragande när S-kongressen år 2009 beslutade att inte hindra vinstdrivande företag i välfärden. I beslutet ingång att verksamheterna skulle kontrolleras genom kvalitetskrav och insyn.

Nu vill hon ha en skärpning av reglerna, men hon har inget färdigt förslag om hur.

– Jag tror att man måste se sig om efter flera nya modeller; det är alldeles uppenbart att den reglering som finns in dag är helt otillräcklig. Jag tror att det finns ett stort folkligt stöd för att man ska ta i med mycket skarpare regler mot de privata utförarna i välfärden i dag, säger Ylva Johansson.

I Socialdemokraternas ekonomiska motion från oktober finns förslag om att utreda förbud mot så kallade riskkapitalbolag att äga och driva välfärdsverksamheter och flera företrädare, bland andra partiledaren, har redan sagt att riskkapitalbolag är olämpliga.

Partiets ekonomiske talesman Tommy Waidelich talar om att begränsa övervinster.

– Begränsa övervinster kan man göra på flera sätt. Ett sätt är just att diskutera om vi ska ha riskkapitalbolag i välfärden, ett annat är at begränsa vinstuttaget. Frågan är mycket större än så, säger han.

Sven-Erik Österberg i partiledningen var finansmarknadsminister i den socialdemokratiska regeringen. Han tror inte på att förbjuda vissa bolagsformer utan föreslår vad han kallar smakligare regler för så kallade non-profitföretag.

– Det kan vara av rent etisk-moraliska skäl att man vill ha en sådan form i upphandlingsförfarandet. S-kommuner skulle kunna gå före och säga att i den mån man upphandlar upp vill man ha den typen av företag, säger han.

– Det måste också harmonisera med upphandlingsregler men man bör hitta incitament till att en sådan företagsform skulle bli mycket mer gångbar, det tror jag vore ett viktigt led i det här, säger Sven-Erik Österberg.