Fisk minskar astmarisk hos barn

Spädbarn som får äta fisk före nio månaders ålder nästan halverar risken att utveckla astma i fyraårsåldern.

Det visar en studie från Göteborgs universitet som har följt drygt 4000 barn från födsel till fyra och ett halvt års ålder. Enligt studien minskade risken att drabbas av andningssvårigheter med nästan fyrtio procent hos de som ätit fisk tidigt.

Eftersom studien visar ett statistiskt samband kan forskarna inte säga varför fisk verkar minska risken. Men enligt Maria Jenmalm som är docent på Linköpings universitet och som forskar kring varför astma utvecklas hos barn stämmer resultaten väl med tidigare forskning.
– Det är observerat i många olika studier det här sambandet att om man äter fisk har man en minskad risk att utveckla allergier.

Enligt studien ökade däremot risken att få andningssvårigheter bland de barn som hade fått en behandling med bredspektrum-antibiotika under den första veckan efter födseln. Något som enligt Maria Jenmalm antagligen beror på att barnens tarmflora påverkas.
– Rent hypotetiskt tänker man sig att om man ger barnen antibiotika under första levnadsveckan slår man ju ut en stor del av tarmfloran och det kan få effekter på immunförsvaret.