Slut på sillfisket längs kusten

Sedan i måndags är det stopp för kustfiske efter sill och skarpsill. Det har Havs- och vattenmyndigheten beslutat.

Den svenska kustkvoten om sill på 198 ton är uppfiskad i Skagerrak och Kattegatt. Större fiskebåtar som går längre ut i havet påverkas inte eftersom de inte fiskar på kustkvot.