Beroendecentrum invigt

Nu är tanken att vården av länets missbrukare ska förbättras. För i dag invigdes Beroendecentrum Västmanland. Det ligger i psykiatrins lokaler vid sjukhuset i Västerås.

Tidigare hade landstinget en beroendeenhet, men där arbetade totalt 7 personer. Nu har man i stället 45 anställda, sjuksköterskor, läkare och psykologer.

Tillsammans med kommunala verksamheter som Spindeln, som tar emot missbrukare som lider av en psykos, Iris, som tar hand om unga missbrukare och Västerås missbruksmottagning som tar emot vuxna missbrukare, ska man nu ge ett mer heltäckande stöd och behandling.

Samtidigt har man också psykiatrins slutenvårdsavdelningar där de svårast sjuka vårdas.

I och med att man nu har ett beroendecentrum slipper landstinget skicka heroinister för vård till Uppsala. Nu kan man ta hand om dem själva och på så sätt spara mycket pengar åt landstinget.

70 procent av vuxenpsykiatrins patienter i dag har missbruksproblem.
I flera år har polisen, socialtjänsten och barn och ungdomspsyk larmat om att missbruket sprider ut sig och går ner i åldrarna.

Enligt beroendecentrums chef, Robert Olsson, kommer vården att förbättras när man nu får ett beroendecentrum.