Räntan på tyska statsobligationer stiger

1:46 min

Det har varit fortsatt oroligt i handeln med obligationer i dag som en reaktion på att Tyskland igår inte lyckades sälja alla statsobligationer man erbjöd marknaden. Räntan på tyska statsobligationer har fortsatt stiga i dag.

Men Olof Manner, som handlar med obligationer på Royal Bank of Scotland tycker att det är svårt att avgöra varför marknaden nu har nedvärderat tyska statsobligationer.

– Det finns en mängd teorier som kan förklara det här. Den som är förhärskande på marknaden nu, det är väl att marknaden tror att Tyskland, vare sig de vill eller ej, kommer att bli det land i Europa som är tvungna att finansiera de andra ländernas tillkortakommanden. Och därmed finansiera i stort sett resten av EMU.

Men Olof Manner törs inte spekulera i vilket som är det troligaste räddningsredskapet, om det är den Europeiska centralbanken, eurozonens räddningsfond EFSF eller de euroobligationer som EU-kommissionen föreslog i går. Men det är egentligen ganska egalt, åtminstone för marknaden, tycker Olof Manner.

– Oavsett vilket förslag som kommer fram så måste ju ändå pengarna tas någonstans ifrån. Och den enda större ekonomin i euroområdet som fungerar i dag är ju Tyskland.

Och det här gör att marknaden nu har satt ett litet frågetecken för de tyska statsfinanserna och har minskat intresset för att placera pengar i tyska statsobligationer.

Ett land som får allt större förtroende bland placerarna är Sverige. Värdet på svenska statsobligationer ökar för varje dag men Sverige är för litet för att fungera som hela Europas "safe haven", för alla de som vill hitta en trygg placering för sitt kapital, det finns inte tillräckligt med svenska obligationer att handla med, menar Jussi Hiljanen, ränteanalytiker på banken SEB.

– På det sättet är den lite för liten. Det är det som gör att man inte kan allokera alltför stor andel av sin portfölj på svenska tillgångar. Även om man ser att kvaliteten är jättebra.