Stora temperaturökningar osannolika i ny studie

1:48 min

Har bilden av hur mycket våra koldioxidutsläpp kan få jordens temperatur att öka överdrivits? Ja - enligt en grupp amerikanska klimatforskare verkar klimatet lite mindre känsligt för CO2 än vad man tidigare trott.

– Det får en oerhört stor betydelse för hur snabbt vi måste ställa om våra energisystem och matsystem om vi ska nå tvågradersmålet. Är klimatkänsligheten låg så är det naturligtvis en god nyhet för då har vi mer tid på oss, säger Christian Azar, professor i energi och miljö vid Chalmers i Göteborg efter att ha läst studien.

Klimatkänslighet är ett mått på hur många grader jordens temperatur förväntas öka om mängden koldioxid i atmosfären fördubblas. Globala ledare enades i Cancún förra året om att jordens temperaturökning måste stanna på max två grader över förindustriell tid - det så kallade tvågradersmålet.

I den nya studien kombinerar forskarna rekonstruktioner av havs- och landtemperaturer ända från höjdpunkten av den senaste istiden för 21 000 år sedan. Eftersom man varken kunde mäta temperatur eller koldioxidhalt på den tiden, använder man sig av material från jordskorpa, sjöbottnar och gammal is för att uppskatta dessa värden. De förs sedan in i en modell för att räkna ut hur en ökning av koldioxid hänger i hop med varmare temperatur.

Forskarnas uträkningar landar i en snittökning på 2,4 grader. Det landar inom det intervall som FNs klimatpanel har kommit fram till, men en aning lägre än deras väntade medelvärde på 3 grader.

Den nya forsknignen bidrar till att de skräckscenarier på uppåt 10 graders temperaturökning, som vissa tidigare modelleringar har kommit fram till, verkar alltmer osannolika.

Men viktigt att komma ihåg är att detta är en av många studier, till skillnad från de uppskattningar som kommer från FN:s klimatpanel IPCC.

– IPCC är ju en sammanställning av vad en massa olika studier kommer fram till. Och det här är bara en enstaka studie, så i nästa sammanställnigna av IPCC kommer det här vara med som en pusselbit, men den kommer ju inte att väga över hela vågskålen, säger Christian Azar.

Referens: A. Schmittner et al, Oregon State University in Corvallis, OR."Climate Sensitivity Estimated From Temperature Reconstructions of the Last Glacial Maximum".  Science 2011-11-24. Doi: 10.1126/science.1203513