Sverigedemokraterna kommunalt driver få frågor

3:19 min

När Sverigedemokraterna samlas till landsdagar i dag är det ett parti som har vuxit snabbt och fördubblat sina mandat i kommunerna sedan förra valet 2006. Men i många av kommunerna där Sverigedemokraterna är representerade har de inte skrivit en enda motion sedan valet 2006. Det visar en sammanställning som Expo, stiftelsen som arbetar mot intolerans har gjort.

Anna Sofia Quensel som är researcher på Expo ser flera orsaker till att motionerna på vissa ställen är så få.

– Det finns tomma stolar i flera av kommunerna. Jag tror också att det beror på att de inte har haft någon lokal partiorganisation i de här kommunerna, och att inte är personer som är vana att driva kommunalpolitiskt arbete.

Anna Sofia Quensel har gått igenom alla motioner som Sverigedemokraterna har lagt i kommunerna sedan 1991 och fram till november i år.

Sammanställningen visar att i 53 av de 105 kommunerna som partiet fick mandat i första gången i valet 2010 har inga motioner lämnats in av Sverigedemokraterna. I 28 av de kommuner som partiet har funnits i sedan 2006 har partiet fortfarande inte lämnat in någon motion. De här siffrorna går inte att jämföra med andra partier eftersom det inte har gjorts liknande studier om andra partier.

– Problemet från vår sida är att vi har haft begränsade resurser att stödja och utbilda de här personerna, säger Björn Söder Sverigedemokraternas partisekreterare.

Björn Söder betonar att kommunpolitiker kan påverka på andra sätt, men Anna Sofia Quensel tycker att motioner spelar en särskild roll.

– Varje person som sitter för partiet i någon av de här kommunerna är faktiskt en representant för partiet, och han eller hon beskriver partiets politik i motionen.

En stor del av de motioner som ändå lämnas är skrivna av partiet centralt och används i flera kommuner. Under det senaste året står de förmer än en tredjedel av alla motioner. Inte konstigt alls, tycker Björn Söder:

– Våra kommunfullmäktigegrupper ska inte vara autonoma grupper som företräder sin egen politik utan vi har ett kommunpolitiskt handlingsprogram som gäller. Det är inte konstigt att det är samma frågor och motioner som dyker upp i de olika kommunfullmäktige.

Men helhetsbilden blir, enligt Anna Sofia Quensel, att kommunpolitikernas främsta uppgift blir att vara ambassadörer åt Sverigedemokraterna på riksnivå.

– De har inte fått sina mandat så mycket på sin egen kommunpolitik utan på partiets rikspolitik.

När det gäller partiets huvudfråga, invandring motionerar kommunpolitikerna allt mindre om det - sedan valet utgör de bara 9 procent av alla motioner jämfört med 20 procent mellan 2002 och 2006. En av förklaringarna till det är att invandringsfrågor finns med i stort sett allt Sverigedemokraterna föreslår.

– Givetvis genomsyrar problematiken med massinvandringspolitiken alla samhällsområden, så viss får det följder även ut i andra verksamheter, säger partisekreterare Björn Söder.

Motioner som handlar om demokrati, hur små partier ska få mer inflytande dominerar. Däremot saknas det nästan helt motioner som rör kultur och fritid, familj- individ- och barnomsorg.

– De har en klar och tydlig formulerad politik när det gäller äldreomsorgen, men inom kommunernas andra omsorgssektorer tycks de sakna en bra formulerad politik, bortsett från vårdnadsbidraget, säger Anna Sofia Quensel på Expo.