Priset på utsläppsrätter ökar

1:26 min

Kostnaderna för stora svenska industrier som släpper ut mycket koldioxid väntas öka med tiotals miljoner kronor per år efter den tyska kärnkraftsavvecklingen. Bland annat stiger priset på utsläppsrätter för koldioxid kraftigt när tyskarna ökar sin användning av fossila bränslen.

– Tyskarna kommer då att producera mer kolbaserad elkraft och då ökar efterfrågan på utsläppsrätter och då ökar priset. Nu är det mycket som påverkar priset på utsläppsrätter, speciellt när det är lite tyngre ekonomiska tider så står det ganska lågt men i princip driver det priserna uppåt, säger Anders Lyberg, Cementas miljöchef.

I dag kostar en utsläppsrätt för ett ton koldioxid drygt 80 kronor inom EU.  

Energimarknadsinspektionen bedömer att stängningen av åtta kärnkraftverk i Tyskland kommer att ha en prishöjande effekt på nästan 50 kronor per ton.

Omkring 13 000 anläggningar i Europa ingår i denna handel med utsläppsrätter, vars syfte är att få ned emissionerna med en femtedel till 2020 jämfört med 2005.

Tyskägda Cementas tre fabriker i södra Sverige frigör över två miljoner ton koldioxid per år, men måste nu minska dessa utsläpp kraftigt redan från 2013. Det blir en mycket svår uppgift, tror Cementas miljöchef Anders Lyberg.

Han menar att företaget kan tvingas dra ned på sin produktion med omkring tio procent för att klara EU:s höjda krav.

Det är i så fall exporten till utlandet som kommer att bli lidande. Att köpa utsläppsrätter är inte ett bra alternativ, menar Lyberg.

– Det blir inte lönsamt helt enkelt. Därför oroas man att man varit lite för tuffa mot oss, säger han.