Boulevard P4 Örebro

Lönehelg, adventsstart - och en köpfri lördag

2:36 min

Lönefredag och skyltssöndag till helgen, och en köpfri dag där emellan.. Dagen går ut på att inte köpa något under 24 timmar.
– Det är en protest mot konsumtionssamhället, säger Carin Fröjd från Grön Ungdom som anordnar en spontan gatuteater på stan.