eskilstuna

Arbetet med föroreningar ska stärkas

Arbetet med förorenade områden i Eskilstuna ska stärkas. Kommunsstyrelsen ska i början av december fatta beslut om en ny handlingsplan.

Den nya handlingsplanen ska gälla fram till 2014. I den ska kommunen bland annat bestämma vilka områden som ska prioriteras.

Bakgrunden är Eskilstunas långa industritradition som bidragit till kommunens utveckling, men där baksidan är förorenad mark på många håll. Över 600 förorenade områden. Områden som kan vara förorenade finns registrerade och 80 av dem är prioriterade av Länsstyrelsen.