Svensk väljaropinion november

Fortsatt opinionsras för Socialdemokraterna

2:35 min

Opinionsraset för Socialdemokraterna fortsätter. I en sammanställning av de senaste stora opinionsmätningarna får Socialdemokraterna 26,4 procent.

Partisekreterare Carin Jämtin talar om den här perioden som en av partiets allra besvärligaste.

– Ja, det är väldigt låga siffror. Det en sammanvägning av opinionsmätningar som har gjorts under en period som varit minst sagt besvärlig för vår del.

Socialdemokraterna har tappat 2,7 procentenheter sedan förra månadens sammanställning. Då hade partiet också tappat nästan tre procentenheter jämfört med månaden innan dess.

Kurvan för Socialdemokraternas opinionssiffror pekar brant nedåt. Stödet är lägre nu än när det var som värst förra hösten, efter valförlusten då partiet valde att göra sig av med Mona Sahlin.

Siffrorna kommer från den sammanställning som Novus gör varje månad för Ekots räkning. Där ingår de senaste resultaten från fem stora opinionsinstitut.

Samtidigt som Socialdemokraterna tappar går Moderaterna fortsatt starkt och får nu 34,5 procent av väljarsympatierna.

Gapet mellan blocken har också ökat. Regeringspartierna får 50,9 procent och oppositionen bara 42,5 procent.

För de övriga riksdagspartierna är det små förändringar. Kristdemokraterna ligger under fyraprocentsspärren med 3,8 procents stöd. Miljöpartiet, som ökat sedan i somras, ligger på 10,6 procent.

När det gäller Socialdemokraternas problem är avsaknaden av en slagkraftig politik det allvarligaste. Det säger den socialdemokratiske professorn i statsvetenskap, Ulf Bjereld. Partiet behöver bli mer modernt, anser han.

– Det saknas en samhällsanalys av det samhälle som växer fram bortom industrisamhället, som skulle göra Socialdemokraterna till ett modernare parti med förmåga att utforma politiska förslag som visade en tydlig riktning vänsterut, men som samtidigt kunde attrahera stora delar av den svenska väljarkåren.

Socialdemokraterna pendlar nu kring en fjärdedels väljarstöd, en radikal förändring jämfört med de forna glansdagar då man hade halva befolkningen bakom sig. Men det är inget som påverkar vilka möjligheter Håkan Juholt har att sitta kvar som partiledare, säger partisekreterare Carin Jämtin.

– Håkan Juholt är vår partiledare och han liksom vi andra ska jobba med att föra ut politiken. Jag tänker inte spekulera i högsta eller lägsta siffror i opinionen. Vi jobbar på och vi har en partiordförande som jag har fullt förtroende för, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.