Branden i Sundsvall 1888

Den förödande branden

”Ögonvittnen berättar” - så hette en serie program i Sveriges radio på 30- och 40-talen. Från 1938 har vi hittat ett program om branden i Sundsvall 1888. Nästan hela Sundsvall brann ned den ödesdigra måndagen den 25 juni detta år.

Sundsvall, som dittills bestod av nästan bara trähus, brann ned i vad som betraktas som den värsta brand som drabbat någon svensk stad. Eftersom det var storm spred sig lågorna snabbt och efter bara några timmar var staden nedbrunnen. Nästan 400 stadstomter brann ner och 9 000 personer blev hemlösa i samband med branden. Det som fanns kvar efter lågornas framfart var några skorstenar och fasaderna av de få stenhusen i staden.

Hör historien bli levande i genom några av de människor som var med och tvingades fly undan lågorna.