Regeringsförslag kan hindra whistleblowers

1:44 min

Parallellt med att regeringen nu säger sig vilja öka möjligheten för personal inom privata bolag att berätta om missförhållanden för media, ligger redan ett förslag från regeringens egen utredare som riskerar att minska den möjligheten.

Det handlar om ett förslag som säger att företag som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen kan få betala en avgift istället för att utredas för brott.

Eftersom en anställd på ett privat bolag bara får berätta helt öppet om vissa brott och inte om missförhållanden i största allmänhet, finns nu en oro för att det nya förslaget kan göra det ännu svårare för så kallade visslare.

– Om jag som anställd eller som skyddsombud idag berättar att arbetsgivaren till exempel använder ett cancerframkallande ämne, som är förbjudet att använda, då har jag ett visst skydd i lagstiftningen mot att bli uppsagt eller att bli betraktad som illojal eftersom arbetsgivaren har begått ett brott, säger Sten Gellerstedt som är utredare på LO.

– Men om arbetsmiljölagen nu avkriminaliseras så betraktas det inte längre som ett brott att ha använt det här farliga ämnet och då faller alltså skyddet för visslaren.

Men arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har en mer positiv syn på den utredning som regeringen har beställt, och som levererades till henne den 1 juli i år.

– De här förslagen ska syfta till att blir en bättre arbetsmiljö för de anställda och att det ska bli smartare och mer effektiva sanktioner.

Men vad säger du om den här risken som LO pekar på? Har du tänkt på den?

– Vi kommer ju att gå igenom de här remissvaren, både från LO och från andra delar. Skulle det vara på det sättet, då kommer vi se över den möjligheten att alla som upptäcker till exempel ett cancerframkallande ämne på sin arbetsplats ska kunna slå larm utan att bli av med jobbet, det är ju grundläggande.