Forskare har upptäckt hur paracetamol fungerar

1:19 min

Nu har forskare från Lunds Universitet upptäckt hur paracetamol, som används i smärtsstillande tabletter, egentligen fungerar. Ett fynd som skulle skulle kunna leda till smärtstillande läkemedel med färre biverkningar.

Enligt Camilla Svensson, som forskar kring smärta på Karolinska Institutet, är det här ett fynd som kan få stor betydelse.

– Det är otroligt spännande för det har förbryllar forskare under många, många år hur paracetamol egentligen fungerar. Och när vi nu förstår hur det fungerar kan det öppna upp för att utveckla nya och kanske bättre smärthämmande läkemedel.

De smärtlindrande effekterna hos paracetamol upptäcktes i slutet av artonhundratalet, och började användas flitigt inom sjukvården på femtiotalet.

Men det är alltså inte förrän nu som forskare har förstått hur läkemedlet egentligen fungerar. Forskarna undersökte både möss och mänskliga celler och upptäckte att det är inte paracetamol själv som står för den smärtlindrande effekten, utan ett av de ämnen som bildas när kroppen bryter ned paracetamol.

Men det är också samma ämne som gör att paracetamol har en del biverkningar, till exempel leverskador. Enligt Camilla Svensson innebär resultaten att paracetamol aldrig kan bli utan biverkningar, däremot lägger studien grunden för nya läkemedel.

– Nästa steg är naturligtvis att hitta andra molekyler som fungerar på samma sätt men som inte har några farliga biverkningar.

Referens

Andersson et. al.  TRPA1 mediates spinal antinociception induced by acetaminophen and the cannabinoid ?9-tetrahydrocannabiorcol Nature Communications doi: 10.1038/ncomms1559