Stadsdelsnämnd utreds för avknoppningar

2:15 min

Vid flera tidigare kommunala avknoppningar kan brott ha begåtts. Åklagare har nu inlett förundersökning kring beslut i den stadsdelsnämnd i Stockholm som 2007 sålde hemtjänst- och förskoleverksamhet för ett pris långt under marknadsvärdet.

Jonas Eklund, miljöpartist i Stockholms kommunfullmäktige polisanmälde saken för drygt ett år sedan.

– Efter att regeringsrätten konstaterat att det här är olagligt så tyckte jag att även polis och åklagare skulle titta på det. Stockholms stad har ju förlorat många miljoner kronor på de här besluten, säger Jonas Eklund.

När Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i Stockholm 2007 valde att knoppa av och sälja hemtjänstverksamhet till två enhetschefer, blev priset drygt 70 000 för sådant som möbler och datorer. Trots att det fanns kunder och personal och där de nio månader senare kunde redovisa en vinst på fyra miljoner efter skatt. Och där priset på en öppen marknad uppskattas i efterhand till närmare 20 miljoner.

Förra året slog regeringsrätten fast att det brutits mot kommunallagen när man sålde till ett pris lägre än marknadsvärdet, och på så sätt gav riktat stöd till enskilt företag vilket inte är tillåtet. Nu är frågan om någon därmed begått ett brott.

Kammaråklagare Tomas Malmenby inleder förundersökning i två fall av misstänkt grov trolöshet mot huvudman. När det gäller avknoppningen av fyra förskolor i ena fallet och de två hemtjänstverksamheterna i det andra.

Frågan är politiskt laddad och flera avknoppningar har påbörjats efter att Alliansen vann valet 2006, där allianspartierna velat uppmuntra till företagande och offentligt anställda att ta över verksamheter. Jonas Eklund igen:

– Så som jag ser det är det en fråga om uppsåt i fall det går att döma någon för det här eller inte. Antingen så har politikerna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet uppsåtligen skänkt bort stockholmarnas egendom och det är ju väldigt illa i så fall. Eller så har de inte förstått riktigt vilka beslut de fattat och det är ju också väldigt illa, säger Jonas Eklund.

För Henrik Ehrenberg, kristdemokrat och dåvarande ordförande i den aktuella stadsdelsnämnden när besluten fattades kom förundersökningen som en nyhet:

– De här avknoppningarna skedde enligt det regelverk som var fastställt av Stockholm stad som gällde för alla stadsdelar och förvaltningar i staden. Vi får väl helt enkelt se vad åklagaren kommer fram till, säger Henrik Ehrenberg.

Och det är förstås möjligt att flera avknoppningar blir föremål för åklagare om det görs polisanmälningar säger Jonas Eklund:

– Jag har inte funderat på eller bestämt mig för om jag ska göra någon mer polisanmälan men det står ju var och en fritt att göra sådana anmälningar, säger Jonas Eklund.