Kommuner drar sig för äldreomsorg i privat regi

1:43 min

Skandalrapporterna från riskkapitalbolaget Carema Cares äldreboenden gör att oron nu sprider sig bland de privata vårdföretagen och det kan det bli svårare att få kommuner att konkurrensutsätta äldreomsorgen framöver.

Håkan Tenelius som är näringspolitisk chef på de privata omsorgsföretagens intresseorganisation Vårdföretagarna säger:

– Jag tror att det är många politiker som har blivit oroliga och bekymrade och undrar om privata företag verkligen kan leverera den äldreomsorg de förväntas leverera.

De senaste åren har den privata sektorn inom äldreomsorgen vuxit stadigt. I dagsläget är ungefär en femtedel privat och Vårdföretagarna skriver på sin hemsida att det långsiktiga målet är att halva den svenska äldreomsorgen ska drivas av privata aktörer. I dagsläget vill dock Håkan Tenelius tona ned den framtida målsättningen. Just nu handlar det istället om att hantera krisläget kring Carema Care och stärka förtroendet för de privata alternativen. Tenelius har klart för sig hur detta måste gå till:

– Vi måste visa att vi inte är rädda för en kvalitetsgranskning.

Regeringen satsar hårt på att kommunerna ska konkurrensutsätta äldreomsorgen. Kommuner har fått särskilda stimulansbidrag för att utreda om de ska anta Lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg. Hittills har drygt hälften av landets kommuner nappat på dom här ideerna - men många kommuner är osäkra och några säger nej.

Och när många kommuner nu som bäst utreder om ökad konkurrens är bra för vård och äldreomsorgen så har turerna kring Carema blivit ett politiskt slagträ i debatten - för dem som motsätter sig konkurrensutsättning, säger Göran Holmström som är politiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

– Vi har fått ett fokus på äldreomsorgen till följd av Caremas misskötsel. Jag tror att oppositionen försöker använda vårdskandalen i Carema för att svärta ner hela äldrepolitiken.