Skåne

Autoimmuna riskerar blodpropp

2:15 min

Personer som lider av så kallade autoimmuna sjukdomar, som ledgångsreumatism, psoriasis och ungdomsdiabetes, har en kraftigt ökad risk att drabbas av blodpropp i lungan. Det visar en ny skånsk studie som omfattar över en halv miljon patienter.

– Det var ett starkare samband än vad jag hade förväntat mig, säger docent Bengt Zöller vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds universitet som har gjort studien.

Studien omfattar 535 000 personer som vårdats på sjukhus mellan 1964 och 2008 för olika autoimmuna sjukdomar, den vanligaste var ledgångsreumatism. Var tionde patient riskerar att drabbas av blodpropp i ben eller lungor och forskarna valde att studera just kopplingen mellan autoimmuna sjukdomar och blodpropp i lungan. Det är den mest fruktade komplikationen av blodproppar som lossnar från venernas kärlväggar.

– Man kan säga att det är den allvarligaste formen av blodpropp på vensidan, säger Bengt Zöller.

– Var tredje dör obehandlade av det.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar där immunsystemet angriper den egna kroppen. Enligt forskarna visar resultatet av studien att autoimmuna sjukdomar inte bara skall ses som inflammatoriska, utan nu också som blodproppsframkallande:

– Det beror på att autoimmuna sjukdomar är kopplade till inflammation och det finns starka kopplingar mellen inflammation och koagulation, blodlevring och blodproppsrisk.

Risken för att drabbas av blodpropp minskade markant ett till fem år efter sjukhusvistelsen och det beror enligt forskarna troligtvis på att patienterna fick en behandling som dämpar inflammationen i kroppen. Enligt docent Bengt Zöller pekar de nya rönen på att patienter med autoimmuna sjukdomar som vårdas på sjukhus bör få förebyggande behandling för att minska risken för blodproppar.

– Man bör tänka på att patienter som vårdas på sjukhus för autoimmuna sjukdomar har en ökad risk för blodpropp och man bör överväga blodförtunnande sprutor under sjukhusvården.

Enligt forskarna har den omfattande studien satt fokus på ett nytt forskningsområde.

– Nu återstår att titta på vilka patienter med autoimmuna sjukdomar som löper högre risk att drabbas av blodpropp. Då skulle vi kunna hitta dem och förebygga blodproppssjukdom hos dem, säger Bengt Zöller.

Jens Ericson