BORÅS

Kommunen medger brister

1:30 min

I går berättade P4 Sjuhärad om en ny utredning som pekar på inte mindre än 25 förbättringar som behöver göras i kommunens kvinnofridsarbete, och nu medger kommunen att det finns stora brister i arbetet mot våld i nära relationer.

De största bristerna som utredningen kan visa är att kommunen saknar en handlingsplan för sitt fortsatta arbetet och att det inte finns någon samordnare för det här i kommunen.

– Utredningen säger att det inte har fungerat, uppenbarligen så har vi ingen handlingsplan, säger ansvarigt kommunalråd i Borås - Lena Palmén (S), som dock tror att det kommer att bli bättre framöver - eftersom kommunen nu har lagt ut ansvaret på en särskild stadsdel.

Förutom de 25 åtgärdspunkterna visar utredningen också att frågan om våld i nära relationer inte klassas som en folkhälsofråga i Borås.

– Det kanske är dags att göra det, vi har haft en träff med regionen, och då pratade vi om hur man lyfter in folkhälsoarbetet på olika plan. Det är en bra ingång att det finns med där, säger Lena Palmén.

Det är projektet Kvinnofrid som gjort utredningen.