SD antog nytt program trots omfattande kritik

2:33 min

På Sverigedemokraternas landsdagar har ombuden röstat ja till ett nytt principprogram för partiet. Det slår fast att Sverigedemokraterna i första hand är ett socialkonservativt parti, en ändring som flera av ombuden har varit kritiska till.

– Jag tror att det här kan innebära att vi får ett ökat fokus på områden där vi kanske tidigare inte har haft ett så tydligt ställningstagande. Inte minst har vi nu fått en samlad beteckning på vad partiet tycker. Vi är både socialt ansvarstagande, vi står för traditionella värderingar, och vi värnar om Sverige, säger Mattias Karlsson, som är huvudförfattare till principprogrammet.

Hjälper det här programmet er att framstå på något annat sätt i väljarnas ögon än vad ni gör nu?

– Jag vet inte. Det kanske kan tala om att vi är ett parti som är inne i en förändrings- och förnyelseprocess, där vi både breddar och fördjupar vår ståndpunkt. Vi syftar på att bli ett stort parti och ta upp kampen med både Socialdemokraterna och Moderaterna att på sikt bli Sveriges största parti. Vi är beredda att ta ansvar för hela samhället och inte bara vissa speciella frågor.

Trots att programmet till slut röstades fram av en övertygande majoritet har kritiken mot principprogrammet varit omfattande från en del av ombuden.

Att partiet nu går ifrån att kalla sig nationalistiskt i första hand för att istället vara socialkonservativt var många emot, däribland partiets förre ordförande Mikael Jansson.

– Det här begreppet känns som en konstruktion uppifrån. Det kommer inte nerifrån.

Vad betyder det för partiet att man nu har fattat det här beslutet?

– Risken är att programmet kan snedvrida rekryteringen, så att vi får in fler i partiet som inte är nationalister och som inte slår vakt om nationen, säger Mikael Jansson.

Det blev ingen debatt bland ombuden i dag om övriga delar av innehållet i principprogrammet, som bland annat definierar partiets syn på allt från kultur till energipolitik, mångkulturalismen och invandring.

Men eftersom ombuden bara kunde ta ställning till programmet i sin helhet och alltså inte fick komma med ändringsförslag, tyckte flera ombud att beslutsordningen måste ändras, däribland Patrik Ehn.

– Vi har inte haft någon möjlighet att diskutera förslaget ute i distrikten. Ett parti med folkrörelseambitioner måste kunna bättre. Detta är för dåligt förberett. Ett sådant arbetssätt är inte värdigt ett riksdagsparti, sa han inför omröstningen, sa han i debatten som föregick omröstningen.

Mattias Karlsson, som är ansvarig för principprogrammet, tycker att det är rätt att ombuden bara kan ta ställning till programmet i sin helhet.

– Vi hade väldigt tidigt en sådan praxis. Vi märkte då att det är svårt att behålla den röda tråden och behålla den samlade språkdräkten, och att det påverkar kvaliteten på programmet väldigt mycket i slutändan. Därför har vi valt den här typen av lösning. Hur vi ska göra i framtiden får vi såklart diskutera, säger Mattias Karlsson.