SD blir socialkonservativa

3:25 min

Sverigedemokraterna kallar sig numera socialkonservativa istället för nationalistiska. I partiprogrammet finns också en indelning av svenskar i tre kategorier: Infödda, assimilerade och icke-assimilerade. Jimmie Åkesson (SD) kallar det en "öppen svenskhet":

Uppdelningen av svenska medborgare i tre kategorier kommer inte ta sig uttryck i praktisk politik, enligt Jimmie Åkesson. Den handlar mer om en grundhållning, att de vill stärka den gemensamma nationella identiteten.

- Till skillnad från den splittringspolitik de andra partierna bedriver vill vi se en assimilering av invandrare, säger Jimmie Åkesson.

Marie Demker, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, tolkar den ideologiska uppdelningen av människor som ett sätt att hantera partiets nationalism. SD vill visa att det inte handlar om en svenskhet som man föds till, utan snarare en som man kan uppnå. Men det rör sig samtidigt om en klassisk, exkluderande nationalism, enligt Marie Demker. Tillhörigheten måste uppnås, den kommer inte automatiskt bara för att man bor i ett land.