Molnstrimmor från flygplan ger växthuseffekt

1:42 min

Det är inte bara flygplanens koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. I beräkningen bör man även ta med de molnstrimmor som de lämnar efter sig, enligt forskare på Chalmers tekniska högskola. Tomas Mårtensson, meteorolog och forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, anser att det är bra att man börjat studera effekterna av de så kallade kondensstrimmorna som bildas efter flygplan, eftersom de moln de bildar kan stänga inne värmestrålning.

– När de bildas är de väldigt små och försvinner de så har de väldigt liten påverkan, men när de ligger kvar så ser man att det bildas ett helt eget molntäcke av de här molnen. Det kan man se både på satelitbilder och från marken, säger Thomas Mårtensson.

Kondensstrimmor är konstgjorda moln som man kan se som spår efter flygplan. Små vattendroppar eller iskristaller bildas när avgaserna från flygplansmotorer svalnar och beroende på väderförhållandena kan strimmorna av vattenånga vara synliga i allt mellan sekunder och timmar. De konstgjorda molnen bildas särskilt lätt när det är hög luftfuktighet och de kan påverka klimatet lokalt, genom att de bidrar till att stänga innne värmestrålning i atmosfären.

Resultatet av det här blir, enligt forskarna bakom studien, att de konstgjorda molnen bidrar till växthuseffekten ungefär hälften så mycket som den koldioxid som flygplanen släpper ut, och enligt vissa beräkningar nästan lika mycket som koldioxudutsläppen från flygplanen.

Det finns metoder för att minska hur mycket kondensstrimmor som flygplanen bildar. Ett sätt är att flyga på lägre höjd. Men då ökar istället koldioxidutsläppen från flygplansmotorerna, säger Tomas Mårtensson på FOI.

– Det vore väl värt besväret att försöka göra något åt det när man flyger. Men det är en balansgång, eftersom flygplansmotorerna är anpassade för en viss höjd och koldioxidutsläppen kan öka om man ändrar den, säger Thomas Mårtensson

Referens: Valuing th non-CO2 climate impacts of aviation. Christian Azar och J. A. Johansson. Climatic change 18 aug 2011. DOI 10.1007/s10584-011-0168-8.