nyheter

Kommer bredbandsbolagen ställas utanför filmavtalet?

Det ser mörkt ut för det nya filmavtal som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth utlovat innan årskiftet. Igår presenterade Lennart Foss, regeringens särskilda utredare, sitt förslag till nytt filmavtal. I det än så länge hemliga förslaget är inte längre bredbandsbolagen en part i förhandlingarna. Och Film&TV-producenterna och Film i Väst säger nej till avtalsförslaget.

Den springande punkten är frågan om piratkopiering, där bredbandsbolagen hävdar att det inte finns rättsligt stöd för att de ska agera poliser mot sina egna kunder. Att få med fler av marknadens aktörer har varit ett av de viktigaste målen för ett nytt filmavtal.

– Vi ser inga förbättringar för svensk film i det förslag som presenterades igår. Förslaget innebär tvärtom mindre pengar, sannolikt färre avtalsparter och tar inte höjd för teknikutvecklingen och internationaliseringen av branschen, säger Björn Rosengren, ordförande i Film&TV-Producenterna.

Inte heller regionala filmcentret Film i Väst accepterar förslaget och kommer inte skriva under ett nytt avtal så som förslaget ser nu.

SR Kulturnytt