Lundsberg får skarp kritik av skolinspektionen

Skolinspektionen riktar mycket allvarlig kritik mot Lundsbergs skola, för att elever utsätts för kränkande behandling utan att skolan ingriper.

Kränkningarna består av såväl tillmälen som våld, skriver inspektionen i sitt beslut. "Det har skett en normalisering av fenomen som i samhället i övrigt anses vara oacceptabla", skriver myndigheten och förelägger skolan att "avhjälpa påtalade brister", det vill säga få slut på pennalismen.

 

Skolinspektionen skriver bland annat i sin rapport att "Av tillsynen framgår att eleverna vid Lundsbergs skola fostras i ett system där eleven som nybörjare vid skolan ska vänja sig vid att utsättas för kränkande behandling såsom kränkande tillmälen och våld." Myndigheten menar att den kränkande behandlingen av elever blir normaliserad. De skriver att elever och till och med personal på skolan blir hemmablinda för beteenden som inte skulle accepteras i resten av samhället.

 

Skolinspektionen beskriver i rapporten vad som framkommit i utredningen. Elever ska ha berättat om  traditioner med våldsamma inslag. Bland annat pågår något som kallas "viking" där eleverna ska slå varandra på överarmarna tills den ena parten ger upp.

Eleverna har också berättat om "tarmbrottning". De nya eleverna som på skolan benämns som "tarmar" ska då brottas tills någon vinner. Under dessa tävlingar har det hänt att elever har fått uppsöka vård.

 

I rapporten beskrivs också en hierarki bland eleverna som kallas "hackordning". Yngre elever har kallats för slavar och har tvingats utföra tjänster för de äldre eleverna. Bland annat har det handlat om att städa toaletter och passa upp på äldre elever.

Stiftelsen Lundsbergs skola har till slutet av februari 2012 på sig att vidta åtgärder för att rätta till de allvarliga problemen. Åtgärderna ska då redovisas av Skolinspektionen.

Ekot /TT