skola & utbildning

Rektorn visste om kränkningarna på Lundsberg

Skolinspektionen konstaterar att systematisk kränkning av elever pågår på Lundsbergs internatskola. Nu kräver Skolinspektionen att miljön förbättras senast den 28 februari nästa år.

Vi har tidigare berättat om sexuella övergrepp på Lundsbergs internatskola. Så här berättar en före detta elev som vill vara anonym.
– Jag hölls nere av ett par andra personer. De började tafsa på mig och på mitt könsorgan, därefter tvingades jag suga av pojkens penis. Jag ville bara bita av den och försvinna därifrån. Jag kunde inte, jag var helt paralyserad. Jag visste att om jag inte nu gjorde vad de sa, skulle jag bli straffad och utfryst.

Andra exempel på kränkningar är att yngre elever på skolan tvingats passa upp på äldre privilegierade elever. Det kan handla om att stryka skjortor och städa toaletter.
– Det som konkret har hänt är att elever blivit slagna och utsatta för våld och utsatta för kränkande behandling, berättar Carina Abreu på skolinspektionen. Vi har sett att det finns ett informellt regelsystem i skolan där äldre elever systematiskt kränker yngre elever.

I Skolinspektionens rapport står det att rektorn för skolan och även skolpersonal visste om vad som hände, men att de inte lyckats få stopp på det.
– Enligt vår bedömning har de inte gjort tillräckligt, det verkar också så att personalen på Lundsberg inte alltid uppfattar företeelser på skolan som kränkande. Det som är kränkande i samhället övrigt är inte kränkande på Lundsberg verkar det som.

På skolans hemsida har rektorn Staffan Hörnberg kommenterat beslutet där han bland annat har skrivit att skolan i flera år arbetat med de värderingar som finns på skolan, och att det arbetet kommer att fortsätta. Han poängterar att skolan anser att inspektionen till viss del ger en alltför mörk bild av verksamheten. Han säger också att skolan kommer att vidta de åtgärder som Skolinspektionen sagt åt skolan att göra inom tre månader.