Dagens fråga: Kattkastrering!

6:20 min

På måndagen presenterades en ny djurskyddslag av regeringens utredare. Tittar man lite närmre på lagförslaget finns det flera intressanta förändringar som rör hur vi hanterar katter.

Det ska bli obligatorisk att ID-märka sin katt, kattägare tvingas kastrera sin katt om den ska gå lös ute. Lagen innehåller även ett förtydligande om att herrelösa katter ska omhändertas.

I P4 Extra pratar vi med utredaren Eva Eriksson och Ewa Edström, från Stockholms katthem.

Så här ser en sammanfattningen av förslaget ut:

Utredaren föreslår fem åtgärder för att lösa problemen med övergivna och förvildade djur (herrelösa djur).

Den första åtgärden är att tydliggöra att herrelösa djur av tamdjursarter omfattas av djurskyddslagen. Med tamdjursarter avses djur som av tradition hålls av människan och som inte naturligt lever vilt i den svenska naturen.

Den andra åtgärden är att det införs ett tydligt förbud i djurskyddslagen mot att överge djur.

Den tredje åtgärden är att det införs krav på att katter ska vara märkta och registrerade. Till skillnad från andra djur som människan håller tillåts katter röra sig fritt utomhus. I dag innebär det stora antalet herrelösa katter ett stort djurskyddsproblem. Hanteringen av dessa katter kostar också samhället mycket pengar. Krav på märkning och registrering innebär att länsstyrelse och polis kan skilja herrelösa katter från ägda katter vilket gör hanteringen av dessa katter mer effektiv.

Den fjärde åtgärden är att tydliggöra myndighetsansvaret för herrelösa djur och effektivisera hanteringen av dessa. Utredaren föreslår att dessa djur enbart ska omfattas av djurskyddslagen och på så sätt alltid vara länsstyrelsens ansvar. Omhändertagandet och myndighetens hantering av herrelösa djur föreslås också effektiviseras och en särskild bestämmelse i lagen införs gällande omhändertagande av herrelösa djur.

Den femte åtgärden är att katters förmåga att fortplanta sig föreslås begränsas om katternas tillåts röra sig fritt utomhus. Detta kan bl.a. handla om kirurgisk kastrering eller genom medicinsk behandling och bör regleras i Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter.