Privata bolag inom äldreomsorgen kan bli tvång

2:29 min

Regeringen kan tänka sig att tvinga landets kommuner att släppa in fler privata aktörer inom äldreomsorgen, det slog man fast i senaste budgetpropositionen.

Och regeringen kommer att kunna driva den linjen, eftersom Sverigedemokraterna bestämt sig för att stödja dem i den här frågan.

– Det ska se ungefär lika ut i hela landet. Får man välja sin äldreomsorg i en del av landet så tycker vi också att man ska få välja sin äldreomsorg i en annan del av landet. Det ska vara jämlikt helt enkelt, säger Per Ramhorn som sitter i riksdagens socialutskott för Sverigedemokraterna.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, är fortfarande frivillig för kommunerna och innebär att privata äldreomsorgsföretag fritt får etablera sig och konkurrera med kommunens egen äldreomsorg.

Knappt 100 kommuner har infört systemet, främst inom hemtjänsten, där den äldre kan välja mellan kommunal och privat hemtjänst.

27 kommuner har tydligt sagt nej till att på det här sättet öppna upp för mer privatiseringar, och ytterligare 40 kommuner har inte visat något intresse. Men regeringen driver på för att lagen ska införas överallt.

– Det handlar ju också om att välja bort det man inte är nöjd med. Har man ett monopol så kan man inte välja något annat i stället, säger äldreminister Maria Larsson.

Och om inte tillräckligt många kommuner infört LOV, som det kallas, år 2014, överväger regeringen att göra lagen tvingande. Det här framgår av senaste budgetpropositionen.

Om det då ska gälla hela äldreomsorgen eller bara hemtjänsten är fortfarande oklart.

Oavsett är det olyckligt, anser Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som inte vill ha ett tvång.

– Jag tycker att det är helt förkastligt, därför det innebär ju att alla kommuner ska vara tvungen att släppa företag som Attendo Care och Carema. Även de kommuner som min hemkommun Göteborg, som har sagt nej i hemtjänsten till att ha privata utförare, säger Eva Olofsson som är Vänsterpartiets talesperson i äldrefrågor.

Men Centerpartiets Kenneth Johansson förstår inte kritiken. Centern går längre än de andra allianspartierna, och anser att lagen bör gälla i alla kommuner. Ingen kommun ska kunna ha monopol på till exempel hemtjänst.

– Men det ska ske i en lugn och fin takt så att man kvalitetssäkrar, och så man ger möjligheter för den enskilde att faktiskt göra ett aktivt val, säger han.

Finns det inte en risk att de människor som inte kan göra några aktiva val, som inte har några starka anhöriga som kan syna verksamheten, att de blir förlorarna?

– Det är det som en kvalitetssäkring från kommunerna och Socialstyrelsen ska garantera så att den situationen inte uppstår, säger Kenneth Johansson.