Dålig rehabilitering för strokepatienter

1:50 min

Enligt Socialstyrelsen får de som drabbas av en av de vanligaste folksjukdomarna, stroke, inte tillräckligt bra behandling. Det är framförallt eftervård och rehabilitering som brister.

– Nej, den har inte varit bra, tycker jag personligen, säger Jan-Olof Gustafson i Västmanland vars hustru Barbro drabbades av en stroke snart två år sedan.

– När Barbro blev utskriven så kom den en sjukgymnast hem till henne knappt en timme och hon fick göra några gymnastiska övningar. Sen kom det en terapeut och de läste tidningen tillsammans, men det ebbade ut sen.

Paret Gustafson är inte ensamma om problemen. Socialstyrelsens nya rapport visar att när kommuner och landsting delar på ansvaret för rehabilitering, hjälpmedel och eftervård, så hamnar många patienter mellan stolarna. I mer än hälften av kommuner och landsting saknas samverkan och tio procent av kommunerna erbjuder ingen rehabilitering alls trots att de är skyldiga att göra det. Lars Erik Holm är generaldirektör vid Socialstyrelsen.

– Vad som är nytt för mig var att det var så bristande samordning mellan kommuner och landsting när det gäller rehabiliteringen, säger Lars-Erik Holm. För den här patientgruppen är rehabiliteringen avgörande för att man ska få en bra livskvalitet efteråt. Den akuta vårdtiden är bara en del av hela omhändertagandeperioden och då måste man ha en väl fungerande samordning mellan landsting och kommun, så att inte patienten faller mellan stolarna.

När hustruns rehabilitering inte fungerade tog Jan-Olof Gustafson saken i egna händer. Barbro som fått svårt att tala efter stroken tränar nu dagligen på Afasilinjen vid en folkhögskola i Karlskoga. Men den hotas av nedläggning och därför har Jan-Olof nu kontaktat både landstingspolitiker, socialutskottets ledamöter i riksdagen och Göran Hägglund för att berätta om problemen.

– Det här är ju en fråga nu för regeringen och socialdepartementet och Göran Hägglund så att de kan titta på problemen som afatikerna har, säger han.

– För att det tar lång tid och lång träning att komma tillbaka och få ett värdig liv och komma tillbaka till samhället också.