Nyköping blir äldre för varje spadtag - många fynd i kvarteret Åkroken

1:08 min

På fredag tas sista spadtaget vid de arkeologiska undersökningarna av kvarteret Åkroken alldeles bakom stadshuset i Nyköping.

Med fynd så gamla som från mitten av 600-taket har utgrävningarna visat att Nyköping är betydligt äldre än historikerna tidigare trott.

– Vi gräver där ingen grävt förut och vi har kommit längre och längre tillbaka i tiden, säger Patrik Gustafsson, arkeolog på Sörmlands Museum.

Sedan augusti har ett tiotal arkeologer från riksantikvarieämbetet UV mitt och Sörmlandsmuseum jobbat och grävt fram fynd i kvarteret bakom stadshuset. Anledningen är att kommunen vill bygga bostäder och parkeringsgarage i kvarteret som man sedan tidigare vet är ett fornlämningsområde.

I lager efter lager har man grävt fram fynd och rester av bebyggelse från 1500-, 1400- och 1300-tal innan man till slut hittade resterna av det man tror är ett 30 meter långt båthus från mitten av 600-talet.