Lundsberg får kritik - men alla håller inte med

2:22 min

Situationen på internatskolan Lundsberg får allvarlig kritik av Skolinspektionen. Skolan tillåter ett system som liknar pennalism där kränkningar blivit vardag.

– Det är en kränkande behandling som handlar om tillmälen och ibland våld. Framför allt mellan äldre och yngre elever verkar det vara i första hand. Och vi uppfattar det som att det finns ett informellt regelsystem där äldre elever faktiskt systematiskt kränker yngre elever genom kränkande tillmälen och våld, säger Carina Abréu är avdelningschef på Skolinspektionen i Göteborg till Ekot.

Yngre elever som kallas "tarmar" och som får finna sig i att bli väckt mitt i natten för att få vad som kallas en "broderlig klapp". Äldre elever som har lärt sig ta stryk och därmed fått respekt. Och som låter yngre passa upp på dem, till exempel stryka skjortor eller städa toaletter. Den bilden ger Skolinspektionen av välansedda internatskolan Lundsberg där bland annat prins Carl Philip varit elev.

Skolinspektionen pratar om ett kränkande system som skolan inte tar på allvar.

– Det som är kränkande behandling ute i samhället är inte riktigt kränkande behandling på skolan, så har vi uppfattat det, att man har gått igenom en så kallad normalisering där som är oroväckande och som vi tycker är väldigt farlig när det gäller elevernas trygghet, att man accepterar alldeles för mycket på skolan, säger Carina Abréu på Skolinspektionen.

När P4 Värmland förra veckan besökte Lundsberg bekräftade elever att det finns en slags kamratuppfostran på skolan men såg inte det som negativt. Och den bild av Lundsberg som växt fram, som ett ställe där pennalism förekommer delade de inte alls.

– Det är inte sant. Jag har gått på Lundsberg i fyra år och jag kan intyga att det inte är någonting som är sant. Som rektorn säger, de kan komma hit och utreda jättegärna, för vi har ingenting att dölja, säger en elev.

Ekot har vid upprepade tillfällen sökt rektor Staffan Hörnberg som dock har gjort sig oanträffbar i dag.

Men i ett inlägg på bemöter han Skolinspektionens kritik.

Där skriver han att skolan tar kritiken på allvar och att man kommer att vidta de åtgärder som Skolinspektionen begär. Men Staffan Hörnberg betonar också att skolinspektionen till viss del ger en alltför mörk bild av skolan.

– Det här är ju en bild som är väldigt allvarlig och som kanske är svår att ta till sig. Och så som rektorn uppfattar det här är kanske en del av problemet då, att man inte tar tag i det här med tillräcklig kraft för att garanter elevernas trygghet och se till att det inte pågår någon som helst kränkande behandling på skolan, säger Carine Abréu på Skolinspektionen.