Kollektiva busstrafiken i kris

Den kollektiva busstrafiken befinner sig i den värsta krisen på årtionden, med en sammanlagd förlust på runt 600 miljoner kronor. Det visar en studie som Bussbranschens riksförbund låtit göra.
För att klara ekonomin höjer nu många bussbolag priserna kraftigt. Förra året ökade kostnaderna för de olika landstingen med mellan 12 och 40 procent och trenden håller i sig i år.