att leva med hiv

Ligga med P3 uppmärksammar WORLD AIDS DAY

3:37 min

Hiv är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Det finns inget botemedel mot viruset, men det finns bromsmediciner som gör att man kan leva ett långt och bra liv.

Tyvärr finns det många fördomar om personer som lever med hiv och okunskap om hur viruset överförs. Flera hivpositiva blir dåligt bemötta inom vården och det händer ofta att journalister kallar personer med hiv för "hivmannen". Det blir deras identitet.
Läs mer: Hivpositiva pekas ut som Liemannen.  

I dag är det World Aids Day och då ska vi alla arbeta för att krossa de här fördomarna och lära oss mer om hur det är att leva med hiv.
Här på Ligga med P3 har vi samlat ihop alla reportage och artiklar vi gjort om hiv sen vi startade.

Klicka på läs mer för att se Roberts svar på vanliga frågor om hiv.

Hur får man hiv?

Hiv kan överföras genom vaginalt och analt penetrerande sex. Det kan också överföras genom oralsex där sperma hamnar i munnen. Hiv kan också genom blodtransfusioner (dela sprutor osv) eller från mor till barn vid födsel.

Är det bara bögar som har hiv? 

Nej, hivöverföringar drabbar alla grupper i samhället. Däremot står MSM (Män som har sex med andra män) för hälften av de inhemska (inom Sverige) överföringarna av hivviruset i Sverige. Trots att MSM är en liten grupp i jämförelse med hela befolkningen slår hiv hårt mot denna grupp.  Om vi ser det globalt lever upp till 46 miljoner människor idag med hiv. Där ingår kvinnor, män, barn, äldre, fattiga och rika. 

Vad är det för skillnad på hiv och aids?

Hiv är viruset som angriper kroppens immunförsvar och bryter ner immunförsvaret. AIDS är det det sista stadiet vid en hivinfektion, där immunförsvaret har är såpass nedsatt att den hivpositive drar på sig andra infektionssjukdomar.

Vad händer på World Aids Day?

World Aids Day handlar inte bara om att förebygga överföring av hivvirus, utan även, och kanske främst, om att motverka diskriminering och förtryck av personer som lever med hiv.

I kontaktannonser på sexsajter är det många som skriver att de söker "rena" eller "friska" partners. De söker med andra ord någon som inte har hiv. Men innebär det i så fall att hivpositiva är "smutsiga" och "sjuka" människor? Såklart inte.
Läs mer här: Exludera inte personer med hiv.

Förra året på WAD var temat fördomar och okunskap. I Sverige är det kriminaliserat för hivpositiva att ha sex utan att informera om sin hivstatus, oavsett om du har skyddat dig. Ansvaret läggs alltså helt på den hivpositiva att ha säkrare sex.

Läs mer om WAD på deras hemsida.