SJUHÄRAD

Vägledande dom om religionsasyl

2:14 min

I en dom i Migrationsöverdomstolen så underkänns den konvertering från islam till kristendom som en afghansk man angett som skäl för asyl. Domen kan nu bli vägledande för andra fall.

Migrationsöverdomstolen tror inte på att mannen har konverterat av genuin övertygelse, utan menar att det är något han hittat på i hopp om att kunna få uppehållstillstånd.

Bengt Sjöberg i Sveriges kristna råds migrationsgrupp är upprörd efter att ha läst domen.

– Jag är bestört. Man pekar bland annat på att mannen har dåliga kunskaper i den kristna tron. Och som pastor och aktivt kristen så vet jag att när man läser bibeln så handlar det inte om hur duktig eller intelligent man är, om man kan kalla sig kristen. Det framgår väldigt mycket i mannens berättelse att hans liv blivit förvandlat och att han funnit en trygghet i sin tro och i församlingstillhörigheten.


Falsk trosomvändelse
Migrationsöverdomstolen konstaterar i domen att om mannens konversion hade varit äkta så hade det varit skäl för uppehållstillstånd -detta eftersom konvertiter riskerar bestraffning eller annan omänsklig behandling i Afghanistan.

Men domstolen tror alltså inte att mannen har bytt religion av genuin övertygelse. Domstolen pekar bland annat på att mannen har dålig kunskap om kristna högtider och bibliska berättelser - och att han konverterade efter det att han fått avslag på sin asylansökan och först därefter anförde konversionen som nytt asylskäl.


Vägledande dom
Eftersom det här är första gången konversion som asylskäl prövas i den högsta instansen i asylprocessen, så kommer domen att bli vägledande för liknande fall.

Nyheterna har berättat om iraniern Mohsen Bagherian, som bor i Ulricehamn. I Iran riskerar konvertiter dödsstraff, men i hans fall har Migrationsverket och Migrationsdomstolen resonerat på liknande sätt som Migrationsöverdomstolen nu gör i dagens dom - Mohsen Bagherian har också fått ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan.

– Det här kommer att få konsekvenser för många afghaner och iranier och från några andra länder. Jag tror att det kommer reaktioner på det här. Enligt mänskliga rättigheter och religionsfrihetslagar som Sverige skrivit på både i FN och Europasammanhang, så stämmer inte det här med det som vi har skrivit på om religionsfrihet, säger Bengt Sjöberg.