Giftig asfalt måste saneras

2:03 min

Tjärasfalt som användes in på 1970-talet innehåller cancerframkallande kreosot. En typ av asfalt som är ganska vanlig här, enligt miljöinspektör Claudia Castillo.

Det handlar om det understa asfaltlagret i vägen, som ligger direkt på bärlagret av grus eller sand. Ovanpå den skadliga tjärasfalten ligger ytskiktet som vi kör på.

Och så länge man inte gräver upp vägen är det inget problem, men ibland måste man gräva.

PAH är den engelska förkortningen för poly-aromatiska kolväten. Det är en grupp ämnen där bland annat kreosot ingår, och det är ju ett välbekant miljö- och hälsoproblem från till exempel Södervägs brädgård i Vall. Där har farliga ämnen läckt ned i grundvattnet, men den risken finns inte med vägarna, säger Claudia Castillo.

Om det rör sig om höga halter PAH ska asfalten transporteras som farligt avfall till destruktion.