Operation mot fetma ger bättre livskvalitet

1:34 min

Att operera tonåringar som lider av fetma ger en effektiv och stabil viktnedgång och hjälper mot depression. Det visar svenska och amerikanska studier som presenterats vid läkarstämman i Älvsjö.

– Precis som hos vuxna ger operationerna säkra förbättringar i hälsa och livskvalitet och man tittar nu på vad det betyder på längre sikt, säger Meg Zeller, som är professor vid universitetet i Cincinatti.

Också i Sverige har läkarna studerat hur det går för ungdomar efter fetmakirurgi. Och resultaten liknar de amerikanska, säger överläkare Staffan Mårild vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.

– Ja, tvåårsresultat som vi håller på att bearbeta för en artikel ser väldigt bra ut. De går ner ordentligt från drygt 40 i BMI till omkring 30. Laboratorieprover och sådant visar tydlig förbättring och även livskvalitetdata visar tydliga förbättringar efter ett år och håller i sig efter två år, säger han.

I USA är extrem fetma vanligare än i Sverige. Fyra procent av barn och unga är extremt feta där. Även om fetma-operationer för unga just nu är ändamålsenligt i USA, hoppas Meg Zeller att man snart ska hitta bättre lösningar på överviktsproblemen, till exempel genom att förebygga fetma.

Vart femte barn i Sverige är överviktigt och tre procent lider av fetma. Antalet extremt feta barn i Sverige är litet. I USA lider en av fem av fetma och fyra procent är extremt feta i gruppen 6-19 år.