Måndag 5 december

"Dom tvångsaborterade min bror"

 – De romska kvinnorna är utsatta, dels som kvinnor och som romer, dessutom av sin egen grupp, säger Soraya Post.
När hon var två år gammal tvingades hennes mamma av myndigheterna till abort i sjunde månaden och tvångssterilisering. Detta var i Sverige år 1958.      Rosita Grönfors bär sin traditionella dräkt med stolthet. Men hon är oroad över att en del yngre romska kvinnor överger sin kultur.

- Många romska kvinnor missbrukar sprit och tabletter, de orkar inte med belastningarna från den mansdominerade romska gruppen och inte heller de hårda kraven från majoritetssamhället, säger Rosita Grönfors, ordförande för landets enda kvinnojour som vänder sig särskilt till romska kvinnor. Hon önskar att samhället stöttar de romska kvinnorna, inte minst när det gäller utbildning.


Thereza Eriksson kallar sig själv romsk aktivist och vill verka för att unga romska kvinnor integreras i det svenska samhället
– Som många andra romska tjejer i min generation har jag känt mig tvungen att boxas mot samhällets fördomar och mot min egen etniska grupp, säger hon.