Får dumpa muddermassor i havet

Havsvattenmyndigheten ger Region Gotland dispens för att dumpa muddermassorna från utbyggnaden av hamnen i Klintehamn till havs.

Dispensen gäller för 30 000 kubikmeter rena muddermassor och de får dumpas på en plats nordväst om Klintehamn. Förorenade muddermassor får däremot inte dumpas till havs.

Dumpningen får ske från 16 december till sista mars 2012. Tillstånd för själva muddringen det gav Miljödomstolen redan våren 2007.