Musikmagasinet i P1

Musikalismer I: I tonernas våld

När Musikalismer nu återintar Musikmagasinets tablå står makten i centrum. Vi ska tillsammans med spirituella gäster försöka arbeta oss fram från total underkastelse till herraväldet över musiken. I det första programmet bekänner gästerna, skribenterna Martina Jarminder och Per Svensson, sin svårartade Wagner-sjuka. Men inte bara. Kenny Rogers och Dolly Parton får också vara med.

Spännvidden i samtalet, som leds av Jeanette Emt, ligger mellan musikens påverkan på människan till vår förmåga till hängivelse och extas i musiken.