Saab har lovat motköp för 22 miljarder i Schweiz

1:42 min

Schweiz ska köpa 22 Jas Gripen-plan från Sverige och industrikoncernen Saab AB har lovat motköpsaffärer för 22 miljarder kronor - hela köpeskillingen.

Motköpen kommer inte att leda till någon utflyttning av jobb i Sverige, snarare att nya jobb skapas, säger Eva Söderström som är ansvarig för industrisamarbeten inom Saab AB.

– För Sverige AB, om man säger så, så är det här en fantastisk möjlighet att göra nya affärer och få dem att växa. Tack vare det här industrisamarbetet så utvecklas en massa mer affärsrelationer som gör att många företag i Sverige kommer att få möjligheter för att vi jagar det här.

Och jakten på att få ihop affärer för 22 miljarder kronor är redan i gång.

Någon lista över hur löftet ska uppfyllas finns inte, mycket är mera allmänna utfästelser och annat ska det ska förhandlas om. Men det finns exempel på affärer inom till exempel flygindustrin som Saab räkna med ska ingå och enligt Eva Söderström kommer runt 35 till 40 procent av motköpen att hamna inom den civila industrin.

Motköpen var ett viktigt skäl till att Saab tog hem upphandlingen och det kan handla om allt från tillverkning av komponenter till Jas Gripen som läggs i Schweiz, projekt inom forskning och utveckling som startas och att affärer riktas mot schweiziska företag.

Saab kan på egen hand inte få ihop den här ekvationen, men i sfären kring koncernen finns stora ägare som Investor AB och svenska liksom utländska partners som väntas lägga beställningar i schweiziska företag. 

– De kanske hade någon annan leverantör i något annat land. Men eftersom vi säger åt dem och kommer överens om att lägga större volymer i Schweiz, för det finns bra företag till det här.