S förtroenderåd diskuterar budgetförslag

2:35 min

I skuggan av historiskt låga opinionssiffror och intern kritik mot partiledaren Håkan Juholt, samlas socialdemokraterna i helgen för ett möte som ska handla om partiets ekonomiska politik. Det så kallade förtroenderådet ska bland annat diskutera ett förslag om att en bestämd del av statsbudgeten ska satsas på infrastruktur.

Den ekonomiske talesmannen Tommy Waidelich:

– Det är också ett sätt att fokusera den ekonomiska politiken så att vi använder de överskott som skapas till sådant som bygger Sverige starkt, och det är just järnväg och vägar, säger Tommy Waidelich.

Tommy Waidelich själv tänker sig att en viss procent av BNP skulle kunna satsas på infrastruktur. Slutsatsen är att det går före "stora" skattesänkningar. Om det också går före socialdemokratiska ambitioner som höjd a-kassa till exempel och sänkt skatt för pensionärer, löften i mångmiljardklassen, kan inte Waidelich svara på. Men han tycker inte att det behöver finnas någon motsättning:

– Det ger ju i längden pengar för att göra andra åtgärder också, på välfärdens område och på försäkringssidans område, säger Tommy Waidelich.

Förre ekonomiske talesmannen Thomas Östros, tycker att tanken är intressant, men hissar varningsflagg:

– Allt går inte att prioritera. Säger man att man inte får röra infrastruktur är det välfärden som får bära bördan. Det måste man fundera igenom, säger Thomas Östros.

Socialdemokraterna vill också tillbaka till ett mål om sysselsättningen som ska ingå i budgetens så kallade ramverk, tillsammans med målet om att budgeten ska gå med överskott.

Morgan Johansson representerar Skåne, sitter i partistyrelsen och ledde en del av analysarbetet efter valförlusten 2010:

– Man kan börja med att sätta upp målet att halvera arbetslösheten under fem år. Med en politik som mer fokuserar på investeringar och utbildning skulle ett sådant mål vara fullt nåbart, säger Morgan Johansson.

Den tidigare ekonomiske talesmannen Thomas Östros är tillfreds med försiktighet i ett känsligt ekonomiskt läge och tycker att Socialdemokraternas konkreta budgetförslag har gått i den riktning han ville:

– När det gäller frågor om förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och rut-avdrag är det klokt att göra en ny bedömning efter den valrörelse vi hade. I övrigt ligger vi ju väldigt nära de förslag som vi hade i valrörelsen. Jag tycker att det är en bra budget som är en bra plattform inför nästa års budget, säger Thomas Östros.