Björklund vill förändra riksinternatens regelverk

2:22 min

Efter Skolinspektionens skarpa kritik av Lundsbergsskolan ska en utredning nu avgöra framtiden för Sveriges tre så kallade riksinternat. Det är utbildningsminister Jan Björklund som tillsätter utredningen, men för egen del vet han redan att han vill förändra regelverket för skolorna.

– Jag tycker att staten ska vara konkurrensneutral mellan olika typer av skolor och då bör samma regler gälla för de här skolorna som för andra skolor, säger Jan Björklund (FP).

Förutom Lundsbergsskolan i Värmland handlar det om Grennaskolan och Sigtunaskolan. För dem gäller alltså andra regler än för alla andra skolor i landet. Riksinternaten får nästan dubbelt så höga bidrag som andra skolor.

Dessutom har riksinternaten ett undantag från regeln som säger att svenska skolor ska vara avgiftsfria och det finns inte heller någon begränsning för hur höga de avgifterna får vara. På Lundsbergsskolan till exempel kostar varje termin ungefär 100 000 kronor. Det här vill Jan Björklund nu ändra på.

– Får man kommunal skolpeng är det förbud för att ta ut avgift för själva undervisningen i svenska skolsystemet i övrigt. Det är egentligen svårmotiverat varför just de här skolorna skulle ha andra regler på den här punkten, säger Jan Björklund.

Det var för några dagar sedan som Skolinspektionen riktade mycket skarp kritik mot den anrika Lundsbergsskolan, som ofta kallas för elitskola och som har haft många adliga och kungliga elever.

I rapporten sägs det bland annat att yngre elever förödmjukas och misshandlas utan att de vuxna ingriper. Skolan har fått tre månader på sig att rätta till bristerna i verksamheten.

Även de båda andra riksinternaten har inspekterats, men något beslut om Grennaskolan och Sigtuna har inte fattats ännu. Ändå ser Jan Björklund inga hinder för att göra förändringar i regelverket redan inför 2013.

– Jag bedömer inte att det är något juridiskt komplicerat bakom detta, jag ser framför mig att vi har ett färdigt utredningsförslag att ta ställning till fram på vårkanten, säger Jan Björklund.

Jan Björklund säger att Skolinspektionens rapport förstås har aktualiserat den här frågan om internatskolornas villkor, men departementet hade enligt honom redan fått upp ögonen för de här frågorna i samband med att Apelrydsskolan i Båstad i somras ansökte om att också få status som riksinternat.

– Varför de här skolorna haft en slags gräddfil i lagstiftningen och regelverket kan jag inte svara på, det har gällt under mycket, mycket lång tid, säger Jan Björklund.