Merkel varslar om stora fördragsförändringar

2:19 min

Målet för EU-toppmötet nästa vecka är att besluta om stora förändringar i EU-fördraget för att förhindra en europeisk splittring. Det sa Tysklands förbundskansler i dag i ett tal i den tyska förbundsdagen. I talet vände hon sig också mot dem som kritiserar den tyska hållningen i skuldkrisen.

-- Det vi föreslår har inget att göra med att Tyskland vill dominera Europa, sa hon.

Med de orden vände sig förbundskanslern direkt till kritiker runt om i Europa. Kritiker som allt oftare och alltmer högljutt tycker att den tyska hållningen i eurokrisen, om besparingskrav och fördragsändringar, är för kompromisslös.

Hennes tal hölls som en regeringsförklaring inför den tyska förbundsdagen inför EU-toppmötet i Bryssel nästa vecka. Då ställs det återigen stora förhoppningar till att de europeiska ledarna ska komma med konkreta beslut som kan lugna skuldkrisen.

Merkels tal innehöll vissa likheter med den franske presidenten Sarkozys tal i går. I Bryssel ska man försöka få till fördragsändringar. Dessa ska bland annat ska göra att EU på ett starkare sätt kan straffa länder som bryter mot eurozonens skuldregler.

Men för Merkel handlar det också om att få igenom förändringar som leder till en starkare integrering av den europeiska ekonomiska politiken. Exakt vad det innebär är inte klart. Merkel nämnde till exempel att arbetsrätten i de olika länderna måste harmonieras mer för att förbättra ländernas tillväxtpotential. Hon sa också att målet är att hela EU, inte bara euroländerna helst ska gå med på förändringarna.

– Vårt mål är att försöka förhindra en splittring mellan euroländerna och de övriga EU-länderna, sa Merkel, något som många befarar.

– Det är i den andan vi åker till Bryssel, sa Merkel och uppmanade länderna utanför eurozonen att vara med på förändringarna.

Men om det inte går så är Merkel beredd att genomföra förändringarna med endast euroländerna.

Merkel var i sitt tal ännu en gång kritisk till införandet av gemensamma euroobligationer. Hon framhöll återigen att den Europeiska centralbankens viktigaste uppgifter är att vara oberoende från politiskt tryck av alla slag och att bekämpa inflation. Med det uttalandet motsätter hon sig en obegränsad insats av ECB som många kräver för att komma till rätta med skuldkrisen. Däremot går det att tolka det som att hon inte kommer att motsätta sig en lösning där ECB själva kommer till slutsatsen. Slutsatsen att man gör stödköp av statsobligationer i något större omfattning än nu.

Dock är den inrikespolitiska situationen i den frågan svår för Merkel just nu.

Företrädare för hennes samarbetspartier har de senaste dagarna tydligt gjort klart att de inte kan tänka sig att acceptera en större roll för ECB eller euroobligationer.

Ledaren för kristdemokraterna i Bayern, CSU, som ingår i Merkels regeringskoalilition, hotar till och med med en extrainkallad partikongress om så blir fallet.