Syriska regimen fördöms av FN:s människorättsråd

FN:s människorättsråd fördömer i kraftiga ordalag Syriens fortsatta, vittomfattande och systematiska övervåld mot demonstranter.

– Syriska myndigheter fortsätter att begå grova brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande mötes- och yttrandefriheter.

– Regimen gör sig skyldig till godtyckliga avrättningar, orimligt våld och dödande och förföljelse av demonstranter, människorättsaktivister och journalister, konstaterar människorättsrådet, som höll sitt möte i Genève på fredagen.

I resolutionen påpekas också att det förekommer orimliga gripanden, försvinnanden, tortyr och andra övergrepp också mot barn.

FN-resolutionen innebär även att en särskild FN-rapportör för Syrien ska utses.

Tidigare hade FN:s människorättskommissionär, Navi Pillay, sagt att det behövs omedelbara aktioner för att skydda civila syrier.

Hon sa också att FN beräknar att antalet dödade i den syriska regimens våld mot civila nu är minst 4 000, däribland över 300 barn.

37 av de 47 medlemmarna i FN:s människorättsråd röstade för resolutionen, 4 röstade mot, bland dem Ryssland och Kina. 6 länder la ner sina röster.

Resolutionen hade lagts fram av EU och beskrivs av Storbritannien som den tuffaste resolution som FN:s människoorättsråd hittills antagit.