Sifo

Avgångskrav på Juholt ökar

Stödet för Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt fortsätter att sjunka enligt den Sifo-undersökning bland socialdemokratiska väljare som flera morgontidningar publicerar i dag.

I oktober ansåg 28 procent av de socialdemokratiska väljare som tillfrågats av Sifo att Juholt borde avgå.  

Nu, en månad senare, tycker 37 procent att han bör lämna posten.  

Av de tillfrågade anser 61 procent att Juholt är en belastning för Socialdemokraterna. 

Nu under helgen ska Socialdemokraternas förtroenderåd träffas för att fatta beslut om partiets framtida ekonomiska politik, nya sysselsättningsmål samt mål för offentliga investeringar.