Rovdjur

Jägare protesterar mot rovdjurspolitiken

1:16 min

På måndag kväll hålls en rovdjursmanifestation på Stora torget i Karlstad. Jägareförbunden i Värmland och Örebro ska i samarbete med LRF Värmland protestera mot rovdjurspolitiken.

Jägareförbunden i Värmland och Örebro vill uppnå en vettig rovdjurspolitik som motverkar orimliga koncentrationer av stora rovdjur till vissa län. Förbunden vill ha en regional förvaltning värt namnet och skyddsjaktkriterier som tar hänsyn till berörda människor. Man uppmanar även regeringen och berörda myndigheter att snarast ta fram en förvaltningsplan för varg.

Vid manifestation på Stora torget klockan 19.00 kommer Värmlands landshövding Eva Eriksson att ta emot Varguppropet för vidarebefordran till Miljödepartementet. Övriga talare är Lennart Johannesson, ordförande Jägareförbundet Värmland, Dag Rogne, ordförande LRF Värmland, Göran Gunnarsson, ordförande Jägareförbundet Örebro.

– Problemet för Värmland är att det pratas nationella nivåer, när vi har en oproportionell för stor andel av vargstammen. Länet berörs av 22-24 revir och 14 årliga valpkullar. Det finns ingen regional förvaltning som kan motverka koncentrationer", säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

– Vi uppmanar även regeringen och berörda myndigheter att ta fram en förvaltningsplan för varg snarast", säger Göran Gunnarsson, ordförande Jägareförbundet Örebro.

– Landsbygden får bära kostnaderna direkt/indirekt för rovdjurspolitiken och näringarna blir drabbade när vi håller allt för stora varg- och lodjursstammar i vårt län, säger Dag Rogne, ordförande LRF Värmland.